top of page
bgk3.jpg
Untitled-1.png

Elektroentreprenør på Sunnmøre

miljofyrtarnlogo-farger-rgb.webp

VI HAR VORTE SERTIFISERTE SOM MILJØFYRTÅRN!

Som ein del av vårt forpliktande arbeid for eit berekraftig miljø og klima og eit betre arbeidsmiljø, ynskjer vi å informere om at vi no har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert.

Oppfordring til nettverket vårt:

Vi meiner at miljøansvar er ein kollektiv innsats. Derfor oppfordrar vi våre kundar, samarbeidspartnarar og leverandørar til å vurdere sertifisering og saman med oss bidra til ei grønare framtid.

Lat oss saman arbeide for ei berekraftig utvikling!

 

Kvifor vere open..?

Vi meiner at å vera open i arbeidet vårt innan klima, miljø og arbeidsmiljø er vesentleg. Dette gir kundane våra og andre interesserte moglegheit til å vurdere engasjementet og innsatsen vår på eiga hand.

 

Kva vil verte offentleggjort?

  1. Gjennomførte tiltak

  2. Resultat av innsatsen

  3. Klimarekneskap

 

Dokumentasjon:

All offentleg informasjon om arbeidet vårt innan klima, miljø og arbeidsmiljø vil vere tilgjengeleg for kvart kalendarår etter at sertifiseringa er på plass. Dersom du ynskjer å sjå denne kan du sjekke nettsida vår, våra sosiale mediar, eller be om ei direkte lenke.

bottom of page